top of page
Cardiologue

OM ONLINE EEN AFSPRAAK TE MAKEN

KLIK HIER

Wat is cardiologie

Cardiologie is de wetenschap die alle hart- en vaatziekten bestudeert. Hieronder vallen aandoeningen van de hartspier, slagaders, aders, kleppen, pericardium (hartzakje) en het ritme.

Deze ziekten kunnen genetisch, aangeboren of verworven zijn.

Volgende ziektes en aandoeningen aan het hart kunnen voor komen:

Hartspieraandoening : te dik (hypertrofische cardiomyopathie, beperkend), te breed (dilaterende cardiomyopathie), infectie (myocarditis)

Hartklepaandoening : vernauwing (aortaklep-, pulmonalisklep-, mitralisklepstenose)

gebrek aan coaptatie (aorta, mitralisklepfalen, tricuspidalis, pulmonaal), deze insufficiëntie kan secundair zijn aan spierziektes, aangeboren zijn of ontstaan door infectie (endocarditis)

Aandoening van het hartzakje (omhulsel van het hart):

pericarditis (zwelling, irritatie van het hartzakje) door een virus (meest voorkomend), bacterie of secundair aan een auto-immuunziekte of systeemziekte

Slagaderaandoening : trombose = afsluiting: myocardinfarct, longembolie, darminfarct, ischemie van de ledematen, beroerte

atheromatose = verdikking van de wanden van de slagaders, leidt tot angina pectoris (pijn in de borst), krampen in de onderste ledematen, bewustzijnsstoornissen

verwijding van de slagaders: aneurysma, ectasie, dissectie, breuk (de bekendste is de aorta, hartslagaderbreuk)

Aandoening van de aders : trombose (flebitis), verwijding (spatader), arterioveneuze malformatie

Hartritmestoornissen : te langzaam (bradycardie, pauze, blok), te snel (tachycardie, aritmie, boezemfibrilleren, nodale tachycardie)

Deze cardiovasculaire risicofactoren verhogen de kans op hart- en vaatziektes:

 • Tabak

 • Sedentaire levensstijl (inactieve levensstijl)

 • Obesitas (zwaarlijvigheid)

 • Suikerziekte (diabetes)

 • Hypercholesterolemie (te hoge cholesterol in het bloed)

 • Hypertriglyceridemie (te hoog vetgehalte in het bloed)

 • Hyperurikemie (te hoge urinezuurspiegel in het bloed)

 • Familiaal (erfelijkheid)

Hoe komt een cardiologisch consult tot stand?

De aanleiding voor het bezoek zijn klachten (symptomen) zoals :

PIJN (in de borst, armen, hoofd, benen, enz.)

MOEITE MET ADEMHALEN

MALAISE: algemeen onwel gevoel, ongemak, u niet goed en vermoeid voelen

SYNCOPE: bewustzijnsverlies

HARTKLOPPINGEN: perceptie van de hartslag

VERMOEIDHEID: slaperigheid

OEDEEM: zwelling van huidweefsel

Autres

Bij klachten gaat u naar uw huisarts. Hij of zij gaat in zijn of haar onderzoek na welke klachten u ervaart. Op basis van volgende klachten en symptomen oordeelt hij of u een specialist (cardioloog) dient te raadplegen. De huisarts kan u doorverwijzen en maakt vervolgens een afspraak bij een cardioloog.

Een klinisch cardiologisch onderzoek omvat: auscultatie (met een stethoscoop) van het hart, de slagaders, de longen en de buik.  Palpatie van arteriële pulsen, oedemen, de lever, enz., evenals het meten van de bloeddruk, de hartslag en het zuurstofgehalte.

Cardiologist

Cardiologe

Echocardiographie Doppler

Dopplerechocardiografie

Echocardiographie Doppler

Dopplerechocardiografie

Cardiologue

​Stresstest

Welke bijkomende testen kan u tijdens een cardiologisch onderzoek verwachten? 

 • ELEKTROCARDIOGRAM: ECG, registreren van de elektrische prikkel die de spiercellen in het hart laat samentrekken

 • DOPPLER ECHOGRAFIE van het hart, slagaders, aders, in rust, tijdens inspanning of onder farmacologische test

 • INSPANNINGSTEST: onderzoek van het hart tijdens inspanning

 • HOLTER: langdurige ambulante hartslagregistratie

 • MONITORING VAN ARTERIËLE DRUK: langdurige ambulante meting van de bloeddruk

 • POLYSOMNOGRAFIE: langdurige ambulante monitoring van de ademhaling en het zuurstofgehalte

 • een cardioloog zal tijdens een onderzoek ook PACEMAKERS en implanteerbare DEFIBRILLATOREN regelen en aanpassen

Welke cardiologische technieken voeren ziekenhuizen uit?

CONSULTATIE:

Naargelang de cardiologische test wordt u alleen voor een consultatie gevraagd, een korte dagopname of een langere hospitalisatie.

Consultatie: scan, CT, magnetische resonantie (MRI), echocardiografie en elektrocardiogram (ECG) met farmacologische test (infusie van geneesmiddelen).

KORTE HOSPITALISATIE: katheterisatie, coronaire angiografie, verwijding en plaatsing van stents in slagaders, kleppen, elektrofysiologisch onderzoek en ablatie van ritmeafwijkingen, plaatsing van pacemakers.

LANGDURIGE HOSPITALISATIE:
Alle hart- en vaatziekten die niet snel reageren op behandeling en/of die levensbedreigend zijn. Dit zijn bijvoorbeeld alle situaties van pijn, ademnood, verminderd bewustzijn en/of mobilisatie, bewustzijnsverlies, oncontroleerbare hartkloppingen, gegeneraliseerd oedeem


Alle hart- en vaatziektes die een chirurgische behandeling, intensieve monitoring, hartondersteunende apparaten vereisen.

Wat zijn de mogelijke behandelingen?

In de eerste plaats kijken de artsen naar uw levensstijl: eten, mobilisatie, levensvreugde.

Uw levensstijl dient zoveel mogelijk te verbeteren. Gezonde voeding, voldoende bewegen, gezonde mentale toestand.

Pas daarna gaan artsen over op medicijnen en technieken.

Hieronder een opsomming van mogelijke behandelingen en ingrepen:

percutane invasieve technieken (door de huid): dilatatie, stent, ablatie

Operaties: coronaire bypass-transplantaten, reparatie = klepplastiek, klepvervanging, correctie van aangeboren misvormingen, infecties, pathologieën van het hartzakje, hartspier, aorta, longslagaders, halsslagaders, ledematen

Hartrevalidatie: fysieke oefeningen, voedselhygiëne, stressmanagement en verbeteren van sociale en familiale omstandigheden. Dit heeft als doel om tijdens en na het herstel een beter leven te leiden dan voor het ongeval en ziekenhuisopname.

bottom of page